Plattelandsontwikkeling

Van Amerongen Ruimtelijke Ontwikkeling heeft op verschillende plekken in Nederland geadviseerd bij het transformeren van agrarisch vastgoed. De afgelopen 30 jaar stopten er dagelijks gemiddeld 5 à 6 boerenbedrijven en deze ontwikkeling zet zich nog steeds voort. Het is zonde dat dit buiten bedrijf geraakte vastgoed verpaupert, aangezien het weer in een levendige plek kan transformeren. Een plek waar kinderen kunnen opgroeien tussen de natuur en de dieren of een prachtige plek om na het pensioen te verblijven. Met plattelandsontwikkeling kun je enorm veel kanten op.

Meer weten over het herontwikkelen van uw locatie of bedrijf?

Hieronder vindt u een beschrijving van onze werkwijze.

Boerderij buiten bedrijf (foto: Land Marc Landschapsarchitectuur)

Foto: Wonen in een voormalige boerderij

Intakegesprek

Herontwikkeling begint bij het in kaart brengen van de wensen van de eigenaar. Wij doen dit door middel van een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek bespreken we hoe concreet de plannen zijn, welke fiscale aspecten aandacht nodig hebben en wat uw wensen als gezin of bedrijf zijn.

Wilt u het proces doorzetten na het intakegesprek, dan beginnen we met adviseren en planbegeleiding. Dit is altijd maatwerk en hierbij gaan we uitvoerig met u in overleg.

Quickscan

Een quickscan of haalbaarheidsanalyse geeft inzicht in de potentie van de locatie. Wat is ruimtelijk en planologisch mogelijk? Wat is het financiële plaatje? Deze en andere vragen worden beantwoord. De resultaten van een quickscan helpen u met het besluit om tot herontwikkeling over te gaan of er van af te zien.

Principeverzoek

Komt uit de quickscan dat herontwikkeling een grote kans tot slagen heeft. In een vervolgopdracht worden de plannen verder uitgewerkt. In deze fase winnen wij ook advies in bij omwonenden en toekomstige bewoners of gebruikers.

Een principeverzoek wordt voorbereid en ingediend bij de gemeente. Na positief ontvangst van de gemeente kan met het principebesluit een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning

De voorbereiding hiervan vergt tijd en overleg. Van Amerongen RO zorgt dat deze fase in de juiste banen wordt geleid.

Zaken die onderzocht moeten worden:

  •      Archeologie
  •      De draagkracht en eventuele verontreiniging van de bodem
  •      Natuurwaarden
  •      Geluidsoverlast
  •      Stankoverlast
  •      Wateraspecten

Tevens wordt de financiering van het project verder uitgewerkt. Wanneer alle signalen op groen staan, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Uitvoering (en de voorbereiding)

Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan worden gestart met de verkoop van de woningen waarna de bouw kan beginnen. In deze fase biedt Van Amerongen RO de volgende diensten aan:

  • Het selecteren van een aannemer.
  • Het begeleiden van de uitwerking tot en met de start van de bouw.
  • Directievoering tijdens de bouw tot en met de oplevering.
Op zoek naar een gedreven projectontwikkelaar?